2221312782 6986002445 Αβάντων 58 - Χαλκίδα mihaela.paulou72@gmail.com